Archive for March, 2016

Softver reĆĄenja za stomatoloĆĄke ordinacije

Thursday, March 17th, 2016

Privatne stomatoloĆĄke ordinacije u Srbiji u sve većem broju koriste kompjuterske programe za upravljanje poslovanjem. I softveri u ponudi na trĆŸiĆĄtu su sve sloĆŸeniji. Najpre su to bile baze podataka kao zamena za kartoteke, zatim su dodavani elementi poslovno-knjigovodstvene evidencije, a danas gotovo svi poseduju i savremena reĆĄenja sa integrisanom grafikom, uključujući video materijal.