Osiguranje za frilensere

freelance osiguranje

Na zapadu, gde institucija osiguranja pokriva sve šire oblasti života, postoji i osiguranje kod freelance poslova. Naime, frilenseri koji rade sa velikim klijentima, obavezno potpisuju ugovore pre početka posla i gde se radi sa većim ciframa, mogu napraviti grešku omaškom ili tzv “višom silom” – odštampaju se katalozi sa greškom u tekstu, ne ispoštuje se rok zbog nestanka struje, kvara na računaru, omaškom se na sajt stavi pogrešna slika na bitnom mestu, … Ove stvari se mogu desiti i malim igračima ali kada se ne ispoštuje ugovor sa velikim klijentom, mora se isplatiti šteta. E, tu stupa na scenu osiguranje. Kuće kao što su Axis osiguranje ili Xtreme osiguranje nude osiguranje od sličnih grešaka frilenserima. Premije su od $450 do $1500 godišnje a pokrivaju se štete od $100.000 pa naviše. Kolika će se premija plaćati zavisi od više faktora (koliki je rizik od greške, kolike štete se mogu prouzrokovati, koliki su prihodi u prethodnoj godini, …).
Za ovaj tip osiguranja je već ustaljen termin “Errors and Omission” osiguranje.

One thought on “Osiguranje za frilensere”

  1. Imam iskustvo sa malim i velikim firmama u Evropi. Nepisano pravilo je da kad se zavrsi posao,sve isprinta i posalje naruciocu na kontrolu. Na kraju kontrole narucilac stavlja pecat i potpis da je sve bez greske. Nakon toga materijal ide u stampu a Vi ste se osigurali. Ja tako radim sa svima jer sam u samom pocetku imao probleme, srecom na malim projektima. Isto se sve moze uraditi i e-mailom.
    ————————
    Sama ideja da se osigurate kod osiguravajucih kuca je jako dobra praksa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *