Negativna izborna kampanja

Mila Iskrenović je nezavisni politički kandidat za predsednika Opštine Karpoš, grad Skopje, Makedonija. Prvi put se za predsednika opštine kandidovala 2005. godine i privukla pažnju, između ostalog, i neobičnom, negativnom izbornom kampanjom, bar delom negativnom, što se ogledalo u spotu koji je urađen tada za nju. Predizborni slogan je tada bio “Nemojte da glasate za Milu”. Evo tog intrigantnog spota

Svakako zanimljiva ideja. Objašnjeno je da ne treba da se glasa za nju jer je poštena, obrazovana i nezavisna, i išlo se na humor. Mislim da je ideja odlična ali nedovoljno razrađena. Moglo je dodati možda još i nešto u smislu “Nemojte da glasate za Milu jer ništa više neće biti kao pre”, “Ne glasajte za Milu jer će mnogi zbog nje završiti u zatvoru” i slično. Ovako je načet zanimljiv koncept negativne izborne kampanje i čini se da nije iskorišćen onoliko koliko potencijala ima. Ali, uprkos tome, Mili je falilo samo stotinak glasova da uđe u drugi krug izbora tada.
Sada su u toku novi izbori za gradonačelnika i Mila se kandiduje ponovo. I opet koristi istu, negativnu kampanju. Koristi pomenuti spot, ali ovaj put ide i sa bilbordima “Nemojte da glasate za Milu”

negativna izborna kampanja

Predizbornu kampanju Mili radi njen brat, Ranko Petrović i o neobičnosti kampanje kaže: Ja sam odgovoran za bilborde i predstavljanja. “Nemojte da glasate za Milu” – cilj nam je da unesemo duhovitost u kampanju. Takav je mentalitet građana Karpoša.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *