Kancelarije NBS za finansijsku edukaciju gradjana

Kancelarije Narodne Banke Srbije

photo by Hamed Saber

 

U filijalama Narodne banke Srbije u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu, Užicu i Beogradu počele su sa radom kancelarije za finansijsku edukaciju građana. Narodna Banka Srbije je objavila kako je tim kancelarijama omogućila građanima širom Srbije dostupne razumljive i celovite informacije o finansijskim proizvodima na domaćem finansijskom tržištu i aktivnostima NBS-a.
Uz edukativne materijale, koje je Narodna Banka izradila za korisnike finansijskih usluga, kancelarije će građanima osigurati i stručnu pomoć.
Na ovaj način NBS nastavlja aktivnosti usmerene na edukaciju građana, nakon otvaranja nove internet stranice Tvoj Novac u septembru. Na sajtu su objavljeni vodiči za teme, poput „Polazite na fakultet“, „Odvajate se od roditelja“, „Dobili ste prvi posao“, „Osnivate porodicu“ i slično. Građanima su na sajtu Tvoj Novac na raspolaganju i korisni alati, kalkulatori, pomoću kojih mogu da provere koliko su zaduženi, da li im je refinansiranje kredita isplativo, kolika bi im bila rata u slučaju promene kamatne stope i slično.
Sada će građani te usluge sa sajta, kao i još više informacija moći da dobiju i direktno u novootvorenim kancelarijama NBS.

Leave a Reply

Your email address will not be published.